Profil spoločnosti

Slovenčina

stavebná spoločnosť TRILAUG s.r.o. Vám ponúka služby spojené s realizáciou  a organizáciou výstavby Vašich stavieb.
 
Ponúkané spôsoby realizácie

  • generálny dodávateľ stavieb
  • naprojektuj a postav – design and built
  • stavebník zhotoviteľom

Generálny dodávateľ vyhovuje investorovi ktorý preferuje pevnú cenu realizácie diela, ktorý má k dispozícii realizačný projekt stavby.
Systém realizácie Naprojektuj a postav je vhodný pre investora ktorý má víziu investičného zámeru a v spolupráci s našou spoločnosťou sa dopracuje cez jednotlivé fázy projektu a  povolení k realizácii a kolaudácii stavby.
Systém Stavebník zhotoviteľom preferuje investor, ktorý počas realizácie hľadá optimálne riešenia na dosiahnutie cieľa benefit/cena.
 

2000 - 2016: realizované stavby v zamestnaneckých pozíciách: project manager, stavbyveduci, manager elektro, tzb
2017: založenie spoločnosti TRILAUG s.r.o.